شما پسران و آقایان جوانی که دوست دارید گاهی مدل خط ریشتان را عوض کنید می توانید از تصاویری که برایتان در نظر گرفته ایم ایده بگیرید...
با دیدن این تصاویر می توانید با انواع خط ریشها  آشنا شده و گاهی نیز آن را تغییر دهید :

مدل شماره ی 1:
 

 

شما پسران و آقایان جوانی که دوست دارید گاهی مدل خط ریشتان را عوض کنید می توانید از تصاویری که برایتان در نظر گرفته ایم ایده بگیرید...

با دیدن این تصاویر می توانید با انواع خط ریشها  آشنا شده و گاهی نیز آن را تغییر دهید :

مدل شماره ی 1:
 
 
مدل شماره ی 2 :
 
 
مدل شماره ی 3 : 
 
 
مدل شماره ی 4 : 
 
 
مدل شماره ی 5 : 
 
 
مدل شماره ی 6 : 
 
 
مدل شماره ی 7 :
 
 
مدل شماره ی 8 :
 
 
مدل شماره ی 9 :

 
 
مدل شماره ی 10 :مدل شماره ی 11 :


 
مدل شماره ی 12 :مدل شماره ی 13 :مدل شماره ی 14 :مدل شماره ی 15 :


 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 فروردین 1389    | توسط: www.danlodi.ir    | طبقه بندی: عکسها و مطالب مردانه،     | نظرات()